Zimowa Szkoła Bezpieczeństwa 2020

wpis w: Bez kategorii | 0

 

Wzorem lat ubiegłych w ramach Zimowej Szkoły Bezpieczeństwa przeprowadzono w placówkach wypoczynku zimowego spotkania i zajęcia edukacyjne z uczestnikami i opiekunami wypoczynku. Obejmowały one różną tematykę: bezpieczny wypoczynek zimowy, profilaktyka antytytoniowa, profilaktyka grypy, promocja zdrowego stylu życia oraz propagowanie higieny osobistej i higieny otoczenia.  W trakcie zajęć wykorzystano slajdy, ulotki, spoty, krzyżówki, kolorowanki  oraz zagadki. Zajęcia edukacyjne przeprowadzono w czterech placówkach wypoczynku zimowego.

     W ramach powyższych działań  PSSE współpracowała z Komendą Powiatową Policji w Hajnówce.  Wspólne zajęcia edukacyjne przeprowadzono w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Siemianówce oraz w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Hajnówce. Na zakończenie zajęć uczestnicy otrzymywali odblaski, ulotki, broszury. W Świetlicy Socjoterapeutycznej dzieci wykonały prace plastyczne, które zostały ocenione i nagrodzone.