Zimowa  Szkoła Bezpieczeństwa 2018

wpis w: Bez kategorii | 0

 

 

Podczas ferii zimowych przeprowadzono dwa spotkania edukacyjne z uczestnikami wypoczynku i ich opiekunami. Zajęcia odbyły się na zimowisku sportowym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białowieży oraz w Świetlicy Socjoterapeutycznej MOPS w Hajnówce.

Głównym tematem zajęć był bezpieczny wypoczynek zimowy,  ze zwróceniem uwagi na bezpieczne organizowanie zabaw zimowych – zabawa w śnieżki, zjazdy na sankach, a także na postępowanie w przypadku załamania się lodu.  Rozmawiano z dziećmi i młodzieżą  o odpowiedzialnym korzystaniu z internetu i telefonu komórkowego.  Omówiono też zasady dbania o higienę, jako bardzo ważny czynnik w profilaktyce grypy.

Wykorzystano krótkie filmy, slajdy, komiksy oraz ulotki.

Dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej w Hajnówce otrzymały drobne upominki.

Zajęcia przeprowadzili pracownicy PSSE, Komendy Powiatowej Policji i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Hajnówce.