Zalecenia dla kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w trakcie epidemii COVID-19

wpis w: Koronawirus | 0

http://psse-hajnowka.pl/wp-content/uploads/2020/06/Zalecenia_GIS.pdf