Światowy Dzień bez Tytoniu, akcje antytytoniowe w szkołach.

wpis w: Bez kategorii | 0

Światowy Dzień bez Tytoniu obchodzono uroczyście m. in. w Szkole Podstawowej Nr 3 w Hajnówce. Zorganizowano go w formie:

  • Uroczysty apel, na który składały się: podsumowanie programów antytytoniowych realizowanych w szkole, quiz skierowany do wszystkich uczniów, „dekalog palacza”, wiersze przygotowane przez uczniów, prezentacja najlepszych prac plastycznych, wręczenie nagród.
  • Konkurs na plakat; każda klasa przygotowała jeden plakat (praca zbiorowa), wystawa prac w korytarzu szkoły.
  • Punkt informacyjno-edukacyjny przygotowany i prowadzony przez uczniów: ulotki, plakaty, krótkie informacje.

Akcja trwała w dniach 27-31 maja, przygotowana z inicjatywy i pod nadzorem pedagoga

szkolnego Pani Urszuli Sawickiej. Uczniowie uczestniczący w quizie oraz konkursach częstowani byli cukierkami. Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie plastycznym otrzymali nagrody zakupione przez PSSE z funduszy Urzędu Miasta w Hajnówce. Na uwagę zasługuje duże zaangażowanie uczniów oraz nauczycieli.

       Ponadto w Szkole Podstawowej Nr 4 w Hajnówce odbyło się podsumowanie programu edukacji antytytoniowej „Bieg po zdrowie”, skierowanego do uczniów klas IV.

W dniu 28 maja na zebraniu z rodzicami zorganizowano uroczyste podsumowanie realizacji programu w szkole. Przypomniano zebranym cele i założenia programu oraz metody realizacji, w której też czynnie uczestniczyli rodzice.

    Najważniejszym punktem spotkania było przedstawienie przygotowane przez uczniów klas IV pt. „Sąd nad papierosem”.  W trakcie przewodu sądowego uczniowie w przystępny i zabawny sposób pokazali wszystkie problemy związane z paleniem papierosów: uzależnienie i próby wyjścia z  nałogu, substancje chorobotwórcze zawarte w dymie tytoniowym, choroby odtytoniowe, koszty związane z paleniem tytoniu.

Na uwagę zasługuje też oprawa sceniczna przygotowana przez uczniów. Wszyscy zebrani byli pod dużym wrażeniem obejrzanego przedstawienia.