Spoty edukacyjne

wpis w: Bez kategorii | 0

W ramach „Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” pojawiły się nowe spoty edukacyjne.
Prezentowane poniżej spoty dotyczą szkodliwości alkoholu, tytoniu oraz narkotyków.
Kampania potrwa do końca 2016 roku, a jej celem jest zwiększenie wiedzy na temat skutków zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych, a także ograniczenie ich stosowania.