Spotkanie edukacyjne z Kołami Gospodyń Wiejskich

wpis w: Bez kategorii | 0

 

        W dniu 1 października w restauracji Wrota Lasu odbyło się spotkanie zorganizowane w ranach cyklu spotkań dla kół gospodyń wiejskich z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Do udziału zostały zaproszone następujące instytucje: Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Weterynaryjna, Administracja Skarbowa oraz Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku.

Podczas spotkania omawiano kwestie dotyczące:

  • obowiązków nakładanych przez prawo odnośnie rozliczeń podatkowych,
  • wymagań sanitarno-higienicznych i bezpieczeństwa żywności,
  • obowiązków, jakie wiążą się z rejestracją w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich,
  • możliwości współpracy z Urzędem Marszałkowskim i instytucjami kultury Samorządu Województwa.

Z zakresu bezpieczeństwa żywności zebranym przedstawiono prezentację „Sprzedaż żywności przez Koła Gospodyń Wiejskich, a nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej”. Zwrócono uwagę na:

  • okazjonalną sprzedaż żywności (pikniki, wystawy, spotkania, konkursy),
  • żywność przygotowywaną w warunkach domowych,
  • rolniczy handel detaliczny,
  • produkcję żywności na większą skalę,
  • wytyczne dotyczące wymagań higienicznych przy produkcji żywności w warunkach domowych.

Uczestnicy spotkania zadawali dużo pytań, dyskutowali na temat na temat wytwarzanej przez siebie żywności i wymogów sanitarnych. Mogli też skorzystać z materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących zdrowego stylu życia.