Program edukacyjny „Bieg po zdrowie”

wpis w: Bez kategorii | 0

Zakończyła się realizacja  nowego programu edukacji antytytoniowej pt. „Bieg po zdrowie” skierowanego do uczniów klas IV szkół podstawowych i ich rodziców.   Uzasadnieniem do skierowania programu do tej grupy uczniów są wyniki badań, prowadzonych w Polsce i w wielu krajach na świecie, z których wynika, że większość dorosłych palaczy  podjęła próby palenia tytoniu będąc jeszcze nastolatkami.

Programem objęto 20 % szkól podstawowych w naszym powiecie: Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Nr 1, Szkoła Podstawowa w Zespole Szkól Nr 3 w Hajnówce i Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białowieży.

Głównym celem programu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów i rodziców na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia tytoniu.

Zajęcia były realizowane za pomocą zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku grupy docelowej. Podczas lekcji  wykorzystywano obserwacje bezpośredniego otoczenia, których dokonują i które relacjonują uczestnicy programu. Lekcje odbywały się w formie ćwiczeń i dyskusji wzmacniających aktywne uczestnictwo  uczniów. Podstawą całego cyklu są przygotowane przez uczniów cztery zadania, które dotyczą różnych aspektów problemu uzależnienia od tytoniu oraz prewencji w tym zakresie. Do każdego z zadań opracowano szczegółowe instrukcje/pomoce dydaktyczne ułatwiające ich wykonanie, jak na przykład lista zdań proasertywnych, schemat wywiadu z osobą niepalącą, lista negatywnych konsekwencji palenia papierosów. Bohaterami łączącymi treści poszczególnych spotkań jest dwoje uczniów czwartej klasy szkoły podstawowej, Natalia i Kuba. Wydarzenia z ich życia stanowią tło poruszanych tematów.

Program został dobrze oceniony przez szkolnych realizatorów. Do II edycji programu w roku szkolnym 2107/2018 dołączą jeszcze szkoły podstawowe w Dubinach i w Narewce.