Profilaktyka używania dopalaczy

wpis w: Bez kategorii | 0

W dniu 27 października br. odbyła się akcja profilaktyczna w Technikum Leśnym w Białowieży na temat profilaktyki dopalaczy. Przeprowadzono 4 spotkania edukacyjne wśród uczniów, w trakcie których omówiono zagrożenia jakie niosą dopalacze, rozwój rynku dopalaczy oraz sposoby postępowania w przypadku zażycia tych substancji.
Uczniowie klas pierwszych wypełnili ankietę dotycząca ich stosunku do środków psychoaktywnych. W spotkaniach wzięło udział 80 uczniów i nauczycieli.