PIASKOWNICE

wpis w: Bez kategorii | 0

Aktywny wypoczynek dzieci na świeżym powietrzu jest jedną z najlepszych metod spędzania wolnego czasu. Składać się na to musi przede wszystkim bezpieczne miejsce zabaw. Piaskownice, które są doskonałym przykładem, powinny być utrzymane w odpowiednim stanie sanitarnym, technicznym i estetycznym oraz nie powinny stwarzać zagrożenia dla najmłodszych. Poprzez glebę mogą szerzyć się choroby zakaźne i pasożytnicze. Sprzymierzeńcami szerzenia się pasożytów są właśnie złe warunki higieniczno – sanitarne piaskownic, a także brak zabezpieczeń placów zabaw przed dostępem psów i kotów. Dzieci bawiąc się w piasku, nie przestrzegają zasad higieny, a niekiedy mają  też chęć zjadania piasku.

Pasożyty mogą wywołać groźne choroby – toksoplazmozę, którą można zarazić się przez kontakt z odchodami kota i toksokarozę, którą wywołuje glista psia znajdująca się w psich odchodach. Bakteriami mogącymi występować w zanieczyszczonym piasku są m.in. bakterie z grupy coli mogące wywoływać posocznicę oraz bakterie salmonella powodujące poważne zatrucia pokarmowe.

W związku z powyższym niedopuszczalne jest bytowanie oraz wprowadzanie na teren placów zabaw dla dzieci i piaskownic zwierząt, przede wszystkim psów i kotów.

Odpowiedzialność za stan sanitarny i porządkowy piaskownic spoczywa na administratorach i właścicielach placów zabaw (m.in. urzędy miast, gmin, szkoły, przedszkola, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe).

Do zadań administratorów i właścicieli należy m.in.:

  • wymiana piasku w piaskownicach – co najmniej  przed oraz w trakcie sezonu letniego, a także każdorazowo po stwierdzeniu w nim widocznych zanieczyszczeń, w szczególności odchodów zwierzęcych,
  • stałe zabezpieczenie piaskownic np. ogrodzenie placów zabaw,
  • zasłanianie piaskownic na noc i w innych okresach ich nieużytkowania,
  • umieszczenie na placu zabaw tablicy informacyjnej określającej zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń oraz informującej o zakazie wprowadzania zwierząt na teren placu zabaw.

Rodzice oraz wychowawcy przedszkolni również powinni zadbać o bezpieczeństwo dzieci zwracając szczególną uwagę na to aby dzieci:

  • nie wchodziły do piaskownicy z ciastkami, paluszkami, bułkami itp.,
  • dokładnie myły ręce i twarz, szczególnie po opuszczeniu piaskownicy i zawsze przed spożyciem posiłków.