Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce przekazuje w celu zapoznania się opracowanie pt.: ZBIÓR ZASAD DOBREJ PRAKTYKI DLA KONSUMENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z WODY ZE STUDNI OLIGOCEŃSKICH (PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH)

wpis w: Bez kategorii | 0

Kompendium dla konsumentów.

Podstawowe informacje i zalecenia dla konsumentów.

Opracowanie na zlecenie Głównego Inspektoratu Sanitarnego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.