Opieka okołoporodowa kobiet w Polsce

wpis w: Bez kategorii | 0

 

Standardy opieki okołoporodowej

Standardy opieki okołoporodowej określają, jak ma postępować personel medyczny (lekarz, położna) w trakcie opieki okołoporodowej. Opieka ta dotyczy:

– kobiet w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu;

– noworodków.

Standardy pozytywnie wpływają na jakość i dostępność opieki nad matką i dzieckiem. Dzięki nim zdrowie kobiet i dzieci jest coraz lepsze, o czym świadczą wskaźniki opieki okołoporodowej.

 

Główne zasady standardów

Standardy powstały, aby zapewnić jak najlepszy stan zdrowia matki i dziecka, przy ograniczeniu do minimum interwencji medycznych:

– nacięcia krocza,

– cięcia cesarskiego,

– podania noworodkowi mleka modyfikowanego.

Określają też zalecany zakres świadczeń profilaktycznych, badań diagnostycznych i konsultacji medycznych, wykonywanych u kobiet w ciąży – wraz z okresami ich przeprowadzania.

 

Cel powstania standardów opieki okołoporodowej

zapewniają jednakowy schemat postępowania we wszystkich szpitalach w kraju;

– są podstawą i wzorem działań dla personelu medycznego;

– dają pacjentom możliwość porównania, czy zastosowane wobec nich działania były zgodne

ze standardami;

– mogą przyczynić się do zmniejszenia interwencji medycznych, w tym liczby cięć cesarskich.

 

Ciąża fizjologiczna i ciąża powikłana

Ciąża jest stanem naturalnym, czyli fizjologicznym. Jednak w trakcie ciąży mogą wystąpić powikłania, czyli patologie ciąży. Mogą one zagrażać życiu i zdrowiu matki oraz dziecka. Powikłania mają konsekwencje zdrowotne w okresie ciąży oraz późniejszym życiu kobiety i dziecka. Dlatego opracowano standardy, które określają jak postępować w przypadku najczęstszych powikłań oraz niepowodzeń położniczych.

 

Standardy dotyczące najczęstszych patologii ciąży

Standardy postępowania w najczęstszych patologiach ciąży są określone w rozporządzeniu. Czynniki zwiększające ryzyko śmierci oraz zachorowania w okresie okołoporodowym to:

– nadciśnienie tętnicze u ciężarnych;

– poród przedwczesny – jeden z największych problemów medycyny perinatalnej;

– ciąża bliźniacza – ciąża wysokiego ryzyka, powikłania występują częściej niż przy ciąży

pojedynczej;

– niedotlenienie wewnątrzmaciczne płodu – jedna z najważniejszych przyczyn uszkodzeń

wielonarządowych u płodu (w tym ośrodkowego układu nerwowego) oraz

wewnątrzmacicznego obumarcia w drugiej połowie ciąży;

– krwotok porodowy – główna przyczyna zachorowalności i umieralności rodzących kobiet.

Plakaty_opieka okołoporodowa

Ulotka_wybrane uprawnienia z ustawy Za Życiem

 

Źródło: Ministerstwo Zdrowia