Nowy program profilaktyczny „Mam wybór…Wybieram rozsadek”

wpis w: Bez kategorii | 0

Rozpoczęliśmy realizację nowego programu profilaktycznego pt. „Mam wybór…Wybieram rozsadek”.  Realizatorami programu jest Komenda Powiatowa Policji i Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Hajnówce.

Zakresem tematycznym są środki psychoaktywne wśród młodzieży; zagrożenia ze strony środków psychoaktywnych.

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2020 roku.

 

Cele programu

Cel ogólny: Wzrost wiedzy w zakresie zagrożeń związanych z używaniem środków psychoaktywnych oraz zapobieganiem i zwalczaniem zjawiska demoralizacji w środowisku dzieci i młodzieży.

Cele szczegółowe:

  • zwiększenie świadomości rodziców/opiekunów prawnych w zakresie zagrożeń związanych ze środkami psychoaktywnymi,
  • zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży dotyczącej odpowiedzialności prawnej nieletnich z zakresie popełniania czynów karalnych i demoralizacji,
  • edukacja kadry pedagogicznej w zakresie zagrożeń związanych ze środkami psychoaktywnymi oraz w zakresie procedur postępowania nauczycieli w przypadku ujawnienia ucznia będącego pod wpływem środków psychoaktywnych bądź posiadającego takie środki,
  • zwiększenie wykrywalności nieletnich ujawnionych pod wpływem środków psychoaktywnych oraz czynów z kategorii przestępczości narkotykowej popełnionych przez nieletnich.

 

Adresaci programu:

  • dzieci i młodzież z terenu powiatu hajnowskiego,
  • rodzice/opiekunowie prawni,
  • kadra pedagogiczna placówek oświatowo-wychowawczych.