Miejsca do kąpieli w powiecie hajnowskim

wpis w: Bez kategorii | 0

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce informuje, że na terenie powiatu hajnowskiego w 2019r. funkcjonuje 1 miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli „REPCZYCE” na zalewie Repczyce, gm. Kleszczele otwarte od 29.06.2019r. do  01.09.2019r. (w weekendy).

Na podstawie sprawozdania Nr LM.9051.1410.2019.5319.1793 z przeprowadzonych badań mikrobiologicznych próbki wody pobranej w dniu 14.08.2019r. oraz oceny wizualnej lustra wody dokonanej w dniu 07.08.2019r. z  w/w miejsca stwierdzono, że woda nadaje się do kąpieli.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce informuje, że sezon kąpielowy w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli „Repczyce” został zakończony.