Letnia Szkoła Bezpieczeństwa 2019

wpis w: Bez kategorii | 0

      W okresie wakacyjnym Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Hajnówce we współpracy z innymi jednostkami przeprowadziła szereg spotkań, zajęć edukacyjnych i konkursów w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży.

       15 lipca podsumowano konkurs plastyczny „Bezpieczne wakacje” w świetlicach wiejskich w Kuraszewie i Klejnikach. Organizatorami konkursu byli: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Komenda Powiatowa Policji i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Hajnówce. Konkurs dotyczący bezpiecznych zachowań podczas wypoczynku letniego ogłoszono na  początku wakacji wśród dzieci uczestniczących w zajęciach w świetlicach środowiskowych w gminie Czyże.

Wzięło w nim udział 26 dzieci w wieku szkoły podstawowej.  Uczestnicy wykonali prace plastyczne dowolną techniką w formacie A4.  Ich główną tematyką było bezpieczeństwo nad wodą oraz w gospodarstwie rolnym. Dzieci otrzymały nagrody za I, II i III miejsce. Przekazano także kierownikom świetlic gry planszowe, puzzle i książki. Ponadto każde dziecko obecne na podsumowaniu konkursu otrzymało drobne gadżety, odblaski oraz słodycze. Nagrody i gadżety zostały ufundowane przez PSSE, KRUS i Policję.

W każdej miejscowości przeprowadzono też  zajęcia edukacyjne skierowane do dzieci oraz

opiekunów w formie pogadanek, rozmów i rozdawnictwa materiałów.  Dotyczyły one  bezpiecznego wypoczynku w czasie wakacji, zdrowego stylu życia, profilaktyki chorób

odkleszczowych, profilaktyki palenia papierosów i używania dopalaczy.

Opiekunom świetlic oraz rodzicom przekazano ulotki na powyższe tematy.

       Konkurs plastyczny zorganizowano także wśród dzieci uczestniczących w „Wakacyjnych Porankach z HDK” w amfiteatrze miejskim, który podsumowano 14 sierpnia. Dzieci otrzymały nagrody i gadżety ufundowanie przez PSSE i Policję.

       Poza tym odbyły się spotkania z uczestnikami i opiekunami wypoczynku letniego w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Siemianówce, w Internacie Technikum Leśnego w Białowieży oraz na półkoloniach  piłkarskich w Hajnówce. Omawiano zasady zachowania nad wodą, podczas kąpieli, podczas upałów, burzy, spotkania ze żmiją, użądlenia przez pszczołę lub osę.  Przypomniano również sposoby postępowania w przypadku ukąszenia przez kleszcza i w profilaktyce chorób odkleszczowych: odpowiedni ubiór, stosowanie repelentów, sprawdzanie całego ciała, prawidłowe usunięcie kleszcza, wizyta u lekarza w przypadku pojawienia się odczynu.