Letnia Szkoła Bezpieczeństwa 2018

wpis w: Bez kategorii | 0

W okresie wakacyjnym Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Hajnówce we współpracy z innymi jednostkami przeprowadziła szereg spotkań, zajęć edukacyjnych i konkursów w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

      19 lipca podsumowano konkurs plastyczny „Bezpieczne wakacje” w świetlicach wiejskich w Narewce, Lewkowie Starym i Siemianówce. Organizatorami konkursu byli: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Komenda Powiatowa Policji i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Hajnówce. Konkurs dotyczący bezpiecznych zachowań podczas wypoczynku letniego ogłoszono na  początku wakacji wśród dzieci uczestniczących w zajęciach w świetlicach środowiskowych w gminie Narewka.

W konkursie wzięło udział 22 dzieci w wieku szkoły podstawowej.  Wykonały one prace plastyczne  dowolną techniką w formacie A4.  Ich główną tematyką było bezpieczeństwo nad wodą oraz w gospodarstwie rolnym.

Nie oceniano prac indywidualnie. W każdej placówce zostawiono upominki typu gra planszowa, książeczki, odblaski do wykorzystania przez wszystkie dzieci. Upominki zostały ufundowane przez PSSE, KRUS i Policję.

W każdej miejscowości przeprowadzono też  zajęcia edukacyjne skierowane do dzieci oraz opiekunów.

 

       Zajęcia edukacyjne odbyły się również w Świetlicy Socjoterapeutycznej MOPS w Hajnówce oraz wśród dzieci uczestniczących w „Wakacyjnych Porankach z HDK” w amfiteatrze miejskim.  Spotkania przebiegały w formie pogadanek i dyskusji. Omówiono zasady zachowania nad wodą, podczas kąpieli, podczas upałów, burzy, spotkania ze żmiją, użądlenia przez pszczołę lub osę.  Przypomniano również sposoby postepowania w przypadku ukąszenia przez kleszcza i w profilaktyce chorób odkleszczowych: odpowiedni ubiór, stosowanie repelentów, sprawdzanie całego ciała, prawidłowe usuniecie kleszcza, wizyta u lekarza w przypadku pojawienia się odczynu.

Rodzicom przekazano ulotki „Patent na bezpieczne wakacje”.

 

Powyższe spotkania uatrakcyjniło spotkanie z policjantem w drogówki. Dzieci dowiedziały się o jego pracy oraz obejrzały motocykl służbowy.

 

Poza tym odbyły się spotkania z uczestnikami i opiekunami wypoczynku letniego w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Siemianówce, w Stanicy Kajakowej w Narewce oraz na półkoloniach  w Hajnówce.