Letnia Szkoła Bezpieczeństwa 2017

wpis w: Bez kategorii | 0

 

W okresie wakacyjnym  przeprowadzono szereg spotkań, zajęć edukacyjnych i konkursów w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

14 lipca zorganizowano akcję prozdrowotną w Centrum Zabaw dla Dzieci Hula – Kula w Hajnówce.  Przeprowadzono zajęcia wspólnie z Policją i Strażą Pożarną. Dzieci i dorośli  obejrzeli sprzęt do gaszenia pożaru i  podejmowania akcji  ratowniczych oraz sprzęt używany w ratownictwie medycznym, dowiedziały się, jak należy bezpiecznie zachowywać się nad wodą, podczas burzy i upałów.  Wykonały też wcześniej wspólną pracę plastyczną na ten temat i za zaangażowanie otrzymały drobne upominki zakupione z funduszy Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce.

Na zakończenie dzieci wspólnie z policjantką wykonały odbicie swoich linii papilarnych.

 

18 lipca odbyły się zajęcia w Świetlicy Socjoterapeutycznej MOPS w Hajnówce przeprowadzone przez pracowników PSSE i Policji. Dzieciom przekazano informacje nt. bezpiecznych zachowań nad wodą, w lesie, podczas burzy, upałów oraz bezpieczeństwa w internecie, na podstawie filmów omówiono  zasady postępowania po ukąszeniu przez kleszcza i sposoby ochrony przed ukąszeniem. Rozwiązano wspólnie „Konkurs wiedzy o higienie i zdrowym stylu życia”,  dodatkowo każde dziecko odpowiadało na wylosowane pytanie. Za aktywność dzieci otrzymały drobne upominki i ciastka.

 

26 lipca podsumowano konkurs plastyczny pt. „Bezpieczeństwo nad wodą” zorganizowany wśród dzieci uczestniczących w „Wakacyjnych Porankach z HDK”.

Prace oceniono w dwóch przedziałach wiekowych. Dzieciom wręczono nagrody – zestawy: kolorowa teczka, książeczka i zakładka do książki. Wszyscy pozostali uczestnicy  konkursu otrzymali  notesy, breloczki lub długopisy.  Nagrody zakupiono z funduszy  PSSE. Dodatkowo wszystkie dzieci przebywające w amfiteatrze zostały poczęstowane słodyczami przez pracownika Policji.

 

2 sierpnia podsumowano  konkurs plastyczny „Bezpieczne wakacje” w świetlicach wiejskich w Narewce, Lewkowie Starym i Siemianówce. Organizatorami konkursu byli: PSSE, KPP i KRUS w Hajnówce. W konkursie wzięło udział 32 dzieci w wieku szkoły podstawowej.   Prace konkursowe były ocenione w każdej miejscowości:  przyznano po 3  I, II i III miejsca.  Dzieci otrzymały nagrody zakupione przez PSSE i Policję. Wszystkich uczestników konkursu obdarowano gadżetami (z funduszy PSSE, Policji i KRUS).

W każdej miejscowości przeprowadzono też  zajęcia edukacyjne skierowane do dzieci oraz

rodziców w formie krótkich filmów, pogadanek, rozdawnictwa materiałów i  rozwiazywania

zagadek.  Dotyczyły one bezpiecznego wypoczynku w czasie wakacji, zdrowego stylu życia,

profilaktyki chorób odkleszczowych, bezpieczeństwa w Internecie, profilaktyki palenia  papierosów i używania dopalaczy.

 

Poza tym odbyły się spotkania z uczestnikami wypoczynku w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Siemianówce i Ośrodku Wypoczynkowym Bachmaty w Dubiczach Cerkiewnych.