Konkurs „Szkoła wolna od używek”

wpis w: Bez kategorii | 0

W bieżącym roku szkolnym Główny Inspektorat Sanitarny zamierza przeprowadzić II edycję konkursu pt. „Szkoła wolna od używek”. Odbędzie się ona w pierwszej połowie 2018 roku.

Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkól ponadgimnazjalnych.

Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim skierowanym do szkól ponadgimnazjalnych, które realizowały bądź realizują program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość”.

Informacje o konkursie oraz wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej konkursu www.szkolawolnaoduzywek.pl .

Regulamin Konkursu na Szkoła Wolna od Używek 2018 ost.

Zał. nr 1 Deklaracja uczestnictwa szkoły w Konkursie.

Zał. nr 2 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów udziału w Konkursie.

Zał. nr 3 Oświadczenie o wyrażeniu zgody rodziców.

Zał. nr 4 Formularz zgłoszeniowy szkoły.

Zał. nr 5 Karta projektu.

Zał. nr 6 Sprawozdanie z realizacji projektu.

List Ministra Marka Posobkiewicza