Konkurs „Nasze bezpieczeństwo”

wpis w: Bez kategorii | 0

18 maja w Komendzie Powiatowej Policji w Hajnówce odbył się powiatowy konkurs  wiedzy o pod hasłem „Nasze bezpieczeństwo”, skierowany do uczniów klas VI szkół podstawowych. W ocenie prac konkursowych uczestniczył pracownik PSSE.

Do udziału w konkursie zgłosiło się 9 szkół podstawowych z naszego powiatu. Każdą szkołę reprezentowały 3 – osobowe zespoły. Uczniowie rozwiązywali test składający się z 17 pytań zamkniętych i 10 otwartych.

Poziom przygotowania i wiedzy uczniów na ten temat był bardzo wysoki. Trzy szkoły – SP Nr 6 w Hajnówce, SP w Czeremsze i SP w Narwi pisały test – dogrywkę.    Ostatecznie wyłoniono: dwa I miejsca: SP Nr 6 w Hajnówce i SP w Czeremsze II miejsce SP w Narwi.    Laureaci konkursu oraz wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody zakupione z funduszy Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta w Hajnówce. Nagrody wręczył  I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Hajnówce nadkom. Tomasz Kuprewicz. Ponadto uczniowie mogli z bliska zobaczyć jak wygląda codzienna służba policjantów na terenie jednostki.