Konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA)

wpis w: Bez kategorii | 0

W imieniu Organizatora, zapraszamy do udziału w konkursie, którego tematem jest: ”Ograniczanie i zapobieganie przestępczości narkotykowej oraz niwelowanie szkód spowodowanych nadużywaniem środków psychoaktywnych wśród młodych ludzi”.  Zgodnie z wytycznymi Organizatora, cele realizowanych projektów mogą być różne – zarówno mogą dotyczyć zaprzestania nadużywania narkotyków czy też innych środków odurzających przez młodych ludzi, ograniczenia szkodliwych i niepożądanych skutków wywołanych nadużywaniem środków psychoaktywnych, jak również ograniczenia przestępczości, zakłóceń w miejscach publicznych w związku z nadużywaniem narkotyków przez młodych ludzi czy też poprawy poczucia bezpieczeństwa w miejscach publicznych, zwłaszcza w pobliżu miejsc leczenia i obiektów mieszkalnych.  Informacja o konkursie dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: https://www.gov.pl/web/mswia/krajowe-eliminacje-dokonkursu-europejskiej-nagrody-w-dziedzinie-zapobiegania-przestepczosci