Jednolite opakowania wyrobów tytoniowych

wpis w: Bez kategorii | 0

plakat_hasło ŚDbT.(355366_421101)

Jednolite opakowania wyrobów tytoniowych

     „Jednolite opakowania wyrobów tytoniowych – fakty i wyzwania”. – to tegoroczne hasło ogłoszone przez Światową Organizację Zdrowia , w związku ze zbliżającym się Światowym Dniem bez Tytoniu – 31 maja.
Podstawowym celem przepisów regulujących rynek wyrobów tytoniowych jest przekazywanie pełnoletnim konsumentom informacji na temat szkodliwych zdrowotnych skutków palenia. Informowanie powinno stanowić kluczowy element polityki rządów w tej dziedzinie.
Obok podwyższania akcyzy i ograniczania nielegalnego obrotu, wprowadzenie jednolitych, wystandaryzowanych opakowań wyrobów tytoniowych (nie zawierających logo, kolorów, firmowych obrazków ani informacji reklamujących/promujących dany wyrób tytoniowy) we wszystkich krajach będących sygnatariuszami Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu stanowi istotny element walki z paleniem tytoniu, gdyż:
– zmniejsza atrakcyjność papierosów,
– ogranicza stosowanie opakowań jako formy reklamy i promocji wyrobów tytoniowych,
– zwiększa skuteczność profilaktyki i ostrzeżeń zdrowotnych.

Parlament Europejski przyjął nową dyrektywę tytoniową, dotyczącą produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych. Dyrektywa oznacza koniec opakowań, które zachęcają do zakupów papierosów. W Unii Europejskiej nie można będzie sprzedawać również papierosów z dodatkami smakowymi oraz papierosów mentolowych od 2020 r. Dyrektywa przewiduje też, że 65% powierzchni opakowań papierosów będą zajmować ostrzeżenia zdrowotne. Zabronione zostały atrakcyjne opakowania, np. przypominające szminkę czy perfumy. Te przepisy zostały objęte czteroletnim okresem przejściowym.

     Światowy Dzień bez Tytoniu to także dobra okazja do zapoznania się ze szkodliwościami jakie niesie za sobą palenie papierosów. Wg Ministerstwa Zdrowia papierosy pali ponad 32% Polaków, liczba zgonów, które wynikają bezpośrednio z palenia tytoniu, według różnych szacunków, dochodzi do blisko 100 tys. rocznie. Szacuje się, że 38% wszystkich zgonów mężczyzn w wieku 38-69 lat powstaje w związku z paleniem tytoniu. Rak płuc jest bezdyskusyjnie najczęstszą przyczyną zgonów pośród nowotworów złośliwych, zarówno wśród mężczyzn jak i niestety ostatnio także wśród kobiet. 94% przypadków raka płuca mężczyzn i 68 proc. u kobiet jest wynikiem palenia tytoniu.
Istotnym jest fakt, iż 4000 substancji toksycznych jest zawartych w dymie tytoniowym z czego 40 wykazuje działanie rakotwórcze. Nikotyna oddziałuje w mózgu na ośrodkowy układ nerwowy, podobnie jak kokaina czy heroina.
Warto dodać, że szczególnie narażeni na dym tytoniowy są również tak zwani „bierni palacze”. Przebywając w towarzystwie osoby palącej, wdychamy ten sam trujący dym! Niepokojącym jest fakt, iż 80 proc. osób dorosłych uważa, że bierne palenie może spowodować poważne choroby u osób niepalących, to prawie 50 proc. palących dorosłych przyznaje, że pali w obecności dzieci.
31 maja to dobra okazja, żeby podjąć wyzwanie rozstania się z papierosem.

Counterliczniki.com