new9

Do zadań Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku należy:

  • kontrola przestrzegania wymagań higieniczno-sanitarnych w zakładach żywnościowo-żywieniowych, obiektach ruchomych i tymczasowych, zakładach produkcji i obrotu materiałami i wyrobami do kontaktu z żywnością oraz kosmetykami;
  • pobieranie próbek środków spożywczych, próbek sanitarnych, posiłków obiadowych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków do badań laboratoryjnych;
  • ocena jakości i sposobu żywienia w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego;
  • ocena stopnia wdrożenia przez zakłady systemów bezpieczeństwa żywności, w tym o zasad GHP, GMP oraz HACCP;
  • udział w realizacji programów promujących działania na rzecz zapewnienia racjonalnego i zbilansowanego żywienia;
  • podejmowanie i prowadzenie działań w ramach systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności (RASFF).
  • rejestracja i zatwierdzanie zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego, wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nie objęte kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej.

 

 

 

 

 

 
[