bhp1234

Do zadań Higieny Pracy należy:

  • sprawowanie nadzoru sanitarnego nad warunkami pracy w celu identyfikacji i oceny zagrożeń zawodowych;
  • przeprowadzanie oceny stanu sanitarnego kontrolowanych zakładów uwzględnieniem między innymi weryfikacji zagrożeń zawodowych, realizacji planów poprawy warunków pracy, stosowanych przez zakłady środków zapobiegawczych oraz stanu zaplecza socjalno- sanitarnego;
  • prowadzenie dokumentacji i postępowania wyjaśniającego w sprawie chorób zawodowych;
  • nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawnych przez podmioty wprowadzające do obrotu substancje chemiczne i ich mieszaniny oraz prekursory narkotyków kategorii 2 i 3;
  • kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych;
  • kontrola przestrzegania przepisów o zakazie wytwarzania i obrotu środków zastępczych.