Główny Inspektor Sanitarny
www.gis.gov.pl/

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku
www.wsse.bialystok.pl

Ministerstwo Zdrowia
www.mz.gov.pl/

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
www.pzh.gov.pl/

Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie
/www.izz.waw.pl/

Instytut Medycyny Pracy
www.imp.lodz.pl

Ministerstwo Środowiska
www.mos.gov.pl/