Bezpieczne ferie 2019

wpis w: Bez kategorii | 0

Wzorem lat ubiegłych w ramach Zimowej Szkoły Bezpieczeństwa przeprowadzano w placówkach wypoczynku zimowego spotkania i zajęcia edukacyjne z uczestnikami i opiekunami wypoczynku.  Obejmowały one różną tematykę: bezpieczny wypoczynek zimowy, profilaktyka antytytoniowa, profilaktyka grypy, promocja zdrowego stylu życia oraz propagowanie higieny osobistej i higieny otoczenia.  W trakcie zajęć wykorzystano slajdy, ulotki, spoty, krzyżówki, kolorowanki  oraz zagadki. Zajęcia edukacyjne przeprowadzono w trzech placówkach wypoczynku.

W ramach powyższych działań  PSSE w Hajnówce  współpracowała z Komendą Powiatową Policji w Hajnówce i Strażą Graniczną. Przed feriami zimowymi przeprowadzono wspólne zajęcia wśród uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Kleszczelach i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze.