Konkurs „Szkoła wolna od używek”

wpis w: Bez kategorii | 0

W bieżącym roku szkolnym Główny Inspektorat Sanitarny zamierza przeprowadzić II edycję konkursu pt. „Szkoła wolna od używek”. Odbędzie się ona w pierwszej połowie 2018 roku. Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, … Continued

Zimowa  Szkoła Bezpieczeństwa 2018

wpis w: Bez kategorii | 0

    Podczas ferii zimowych przeprowadzono dwa spotkania edukacyjne z uczestnikami wypoczynku i ich opiekunami. Zajęcia odbyły się na zimowisku sportowym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białowieży oraz w Świetlicy Socjoterapeutycznej MOPS w Hajnówce. Głównym tematem zajęć był bezpieczny wypoczynek zimowy,  … Continued

Znakowanie środków spożywczych wartością odżywczą

wpis w: Bez kategorii | 0

Świadomy wybór produktu i wypracowane dobre nawyki żywieniowe to ważne elementy, które nierzadko decydują o kondycji naszego organizmu. Wszystkie produkty żywnościowe objęte są obowiązkiem znakowania. Dzięki etykietom, każdy konsument ma możliwość zapoznać się przed zakupem z informacjami dotyczącymi składników, w … Continued

Wirusowe zapalenie wątroby typu A

wpis w: Bez kategorii | 0

  Wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW A) to ostra choroba zakaźna wywołana przez wirusa HAV (Hepatitis A Virus). Wirusowe zapalenie wątroby typu A określane jest potocznie jako żółtaczka pokarmowa. Do zakażenia może dojść podczas: bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną, … Continued

BEZPIECZNE GRZYBOBRANIE

wpis w: Bez kategorii | 0

Grzyby są cenione głównie ze względu na walory smakowe, zapachowe i poprawiające smak potraw. Jednakże mogą być też przyczyną ciężkich zatruć spowodowanych konsumpcją grzybów trujących. Pierwszą zasadą zapobiegania zatruciom grzybami jest dokładna znajomość gatunków jadalnych i podobnych do nich gatunków … Continued

Letnia Szkoła Bezpieczeństwa 2017

wpis w: Bez kategorii | 0

  W okresie wakacyjnym  przeprowadzono szereg spotkań, zajęć edukacyjnych i konkursów w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży.   14 lipca zorganizowano akcję prozdrowotną w Centrum Zabaw dla Dzieci Hula – Kula w Hajnówce.  Przeprowadzono zajęcia wspólnie z Policją i Strażą … Continued

Suplementy diety

wpis w: Bez kategorii | 0

Suplementami diety są środki spożywcze, których celem jest uzupełnienie normalnej diety poprzez zawartość w nich witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny. Dawkowane są w postaci kapsułek, tabletek, drażetek i w innych podobnych postaciach, … Continued

Program edukacyjny „Bieg po zdrowie”

wpis w: Bez kategorii | 0

Zakończyła się realizacja  nowego programu edukacji antytytoniowej pt. „Bieg po zdrowie” skierowanego do uczniów klas IV szkół podstawowych i ich rodziców.   Uzasadnieniem do skierowania programu do tej grupy uczniów są wyniki badań, prowadzonych w Polsce i w wielu krajach na … Continued

Piknik Rodzinny w amfiteatrze miejskim w Hajnówce

wpis w: Bez kategorii | 0

Wzorem lat ubiegłych pracownice naszej stacji wzięły udział w Pikniku Rodzinnym zorganizowanym w dniu 18 czerwca. Przygotowano stoisko wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Hajnówce.  Dzieci brały udział w konkursie na temat zdrowego stylu życia i bezpieczeństwa podczas wypoczynku letniego. … Continued

Rolniczy handel detaliczny

wpis w: Bez kategorii | 0

  Od dnia 1 stycznia 2017 r. istnieje możliwość produkcji i zbytu żywności produkowanej w gospodarstwie w ramach tzw. rolniczego handlu detalicznego (RHD). Do tej pory rolnicy mieli możliwość sprzedaży produktów rolno-spożywczych w ramach tzw. sprzedaży bezpośredniej oraz działalności marginalnej, … Continued

Podsumowanie Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS

wpis w: Bez kategorii | 0

We czwartek (25.05.2017 r.) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego odbyła się Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS. Do etapu wojewódzkiego przystąpiło 41 uczniów z 23 szkół gimnazjalnych województwa podlaskiego. Finaliści rozwiązywali test składający się z 28 pytań zamkniętych i 3 pytań … Continued

Konkurs „Nasze bezpieczeństwo”

wpis w: Bez kategorii | 0

18 maja w Komendzie Powiatowej Policji w Hajnówce odbył się powiatowy konkurs  wiedzy o pod hasłem „Nasze bezpieczeństwo”, skierowany do uczniów klas VI szkół podstawowych. W ocenie prac konkursowych uczestniczył pracownik PSSE. Do udziału w konkursie zgłosiło się 9 szkół … Continued

Zajęcia edukacyjne w Zespole Szkól Zawodowych w Hajnówce

wpis w: Bez kategorii | 0

W dniach 10-11 maja przeprowadzono zajęcia edukacyjne wśród uczniów  Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technikum Ekonomicznego, Technikum Mechanicznego i klas wielozawodowych). Spotkania odbywały się w sali gimnastycznej na  lekcjach wychowania fizycznego. W każdej klasie po krótkiej pogadance na temat profilaktyki … Continued

Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS

wpis w: Bez kategorii | 0

26 kwietnia  w Zespole Szkól Ogólnokształcących w Hajnówce odbył się powiatowy etap Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS. W bieżącym roku Olimpiada skierowana była do uczniów gimnazjów. Do udziału zgłosiły się 3 szkoły z powiatu hajnowskiego. Uczniowie rozwiązywali test podstawowy składający … Continued

Powiatowy konkurs wiedzy „Czy palenie szkodzi…?”

wpis w: Bez kategorii | 0

W dniu 28 marca 2017r. po raz drugi zorganizowano powiatowy konkurs wiedzy „Czy palenie szkodzi…?”, skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych,  przy współpracy PSSE ze Starostwem Powiatowym i Komendą  Powiatową Policji w Hajnówce. Do udziału w konkursie zgłosiło  się 6 szkół … Continued

Światowy Dzień Walki z Rakiem

wpis w: Bez kategorii | 0

  Zbliża się 17 Światowy Dzień Walki z Rakiem – 4 lutego 2017 r. Większość ośrodków onkologicznych w Polsce zwyczajowo w pierwszą sobotę lutego pod patronatem Polskiej Unii Onkologicznej organizuje akcję „Dnia Drzwi Otwartych”. Jest ona dobrą okazją do rozpropagowania … Continued

Znakowanie środków spożywczych wartością odżywczą

wpis w: Bez kategorii | 0

  Świadomy wybór produktu i wypracowane dobre nawyki żywieniowe to ważne elementy, które nierzadko decydują o kondycji naszego organizmu. Wszystkie produkty żywnościowe objęte są obowiązkiem znakowania. Dzięki etykietom, każdy konsument ma możliwość zapoznać się przed zakupem z informacjami dotyczącymi składników, … Continued

Profilaktyka nowotworu piersi – spotkania edukacyjne

wpis w: Bez kategorii | 0

29 listopada w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce odbyły się spotkania uczniów  z Panią Katarzyną Maksimowicz z Białostockiego Centrum Onkologii.  Temat spotkań  –  profilaktyka chorób nowotworowych, ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów piersi, co wpisuje się w realizowany … Continued

Akcja profilaktyczna „Rzuć palenie”

wpis w: Bez kategorii | 0

W dniach 14-29.11.2016 r. przeprowadzono w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce akcję profilaktyczną związaną ze Światowym Dniem Rzucania Palenia. Organizatorzy akcji: pedagog szkolny i pielęgniarka szkolna przy współpracy z PSSE w Hajnówce. W ramach akcji odbyła się edukacja uczniów na … Continued

Nowe znaki zakazu palenia

wpis w: Bez kategorii | 0

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 2o15 r. poz.298 oraz z 2016 r. poz. 1331), mówiącej m.in. o zakazie używania … Continued

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

wpis w: Bez kategorii | 0

18 listopada przypada ustanowiony przez Komisję Europejską Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach. Celem tego dnia jest promowanie wiedzy na temat odpowiedzialnego stosowania antybiotyków oraz zwiększenie świadomości, jakim zagrożeniem dla zdrowia każdego z nas jest zjawisko antybiotykooporności. Narastanie tego zjawiska to … Continued

Profilaktyka używania dopalaczy

wpis w: Bez kategorii | 0

W dniu 27 października br. odbyła się akcja profilaktyczna w Technikum Leśnym w Białowieży na temat profilaktyki dopalaczy. Przeprowadzono 4 spotkania edukacyjne wśród uczniów, w trakcie których omówiono zagrożenia jakie niosą dopalacze, rozwój rynku dopalaczy oraz sposoby postępowania w przypadku … Continued

Kampania „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina”

wpis w: Bez kategorii | 0

Kampania skierowana jest do wszystkich osób, które spotykają się z problemami oraz wyzwaniami korzystając z opieki zdrowotnej. Każdy może stać się potencjalnym pacjentem, dlatego tak ważne jest, aby wiedzieć jak poradzić sobie w polskiej służbie zdrowia. W celu poprawy wiedzy … Continued

Zapobieganie Zakażeniom HCV

wpis w: Bez kategorii | 0

W ramach Projektu „Zapobieganie Zakażeniom HCV” Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny uruchomił drugą edycję szkoleń stacjonarnych adresowanych do pracowników sektora ochrony zdrowia oraz pracowników sektora usług pozamedycznych. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej http://szkoleniehcv.pzh.gov.pl/ w celu … Continued

„CZERNIAK to może być TO. Sprawdź TO”

wpis w: Bez kategorii | 0

To nazwa kampanii społecznej dotyczącej profilaktyki i edukacji w zakresie czerniaka skóry. Celem kampanii jest zmiana podejścia i postaw ogółu społeczeństwa do problematyki czerniaka skóry. Większość Polaków wie, co to jest czerniak, ale tylko co 6 z nich zbadał się … Continued

1 2 3 4 5 6