ZNAKOWANIE NIEOPAKOWANYCH ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH

wpis w: Bez kategorii | 0

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce przypomina, że wymagania dotyczące podawania informacji o nieopakowanych środkach spożywczych określa art. 44 art. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

Zgodnie  z ww. przepisem , w przypadku oferowania do sprzedaży środków spożywczych do sprzedaży konsumentom finalnym lub zakładom żywienia zbiorowego bez opakowania lub pakowania ich w pomieszczeniu sprzedaży na życzenie klienta lub do bezpośredniej sprzedaży obowiązkowe jest przekazanie informacji na temat składników powodujących alergie lub reakcje nietolerancji,  które zostały użyte przy wytworzeniu lub przygotowywaniu żywności i nadal są obecne w produkcie gotowym.

Ponadto do żywności bez opakowań mają zastosowanie przepisy krajowe – § 19 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 grudnia 2014r.  (Dz. U. z 2015r.  poz. 29 z późn. zm.) w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych, zgodnie z którymi obowiązkowe jest podanie:

  • nazwy środka spożywczego,
  • nazwy producenta,
  • wykazu składników, z uwzględnieniem informacji dot. alergenów,
  • klasę jakości handlowej, jeżeli została ona ustalona w przepisach szczegółowych,
  • w przypadku produktów rybołówstwa, mrożonych, glazurowanych, informacji dotyczącej ilościowej zawartości glazury lub ryby albo owoców morza w tych produktach,
  • w przypadku pieczywa – dodatkowo masy jednostkowej oraz gdzie stosowne informacji „pieczywo produkowane z ciasta mrożonego/głęboko mrożonego”