Zajęcia edukacyjne w Zespole Szkól Zawodowych w Hajnówce

wpis w: Bez kategorii | 0

W dniach 10-11 maja przeprowadzono zajęcia edukacyjne wśród uczniów  Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technikum Ekonomicznego, Technikum
Mechanicznego i klas wielozawodowych). Spotkania odbywały się w sali gimnastycznej na  lekcjach wychowania fizycznego.

W każdej klasie po krótkiej pogadance na temat profilaktyki nikotynowej i alkoholowej  przeprowadzano wśród chętnych osób badania zawartości tlenku węgla i karboksyhemoglobiny w wydychanym powietrzu. W badaniach wzięło udział 40 uczniów,  w tym 14 chłopców i 26 dziewczyn.

Dużym powodzeniem cieszyły się ćwiczenia z alkogoglami: przejście wzdłuż linii prostej  łapanie i rzucanie piłką, trafianie do kosza, zbieranie porozrzucanych rzeczy z podłogi…
Łącznie w zajęciach wzięło udział 120 uczniów.