Wytyczne dotyczące zasad funkcjonowania od 6 maja 2020 roku żłobków, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego

wpis w: Koronawirus | 0

 

 

Aktualizacja wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja

Wytyczne przeciwepidemiczne głównego inspektora sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020

Wytyczne dla przedszkoli MZ , GIS i MEN

Wytyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3