new10

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny mgr inż. Irena Dymińska

W skład Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Hajnówce wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1. Oddział Nadzoru Sanitarnego

– Sekcja Epidemiologii

– Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

– Sekcja Higieny Komunalnej

– Sekcja Higieny Pracy

– Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży

– Stanowisko pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

2. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Promocji Zdrowia

3. Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Księgowego

4. Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego

5. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości

6. Oddział Ekonomiczny i Administracyjny