Powiatowy konkurs wiedzy „Czy palenie szkodzi?”

wpis w: Bez kategorii | 0

W dniu 21 kwietnia w Zespole Szkół z BJN odbył się konkurs wiedzy na temat szkodliwego wpływu palenia papierosów na organizm człowieka, zorganizowany przy

współpracy PSSE ze Starostwem Powiatowym i Komendą Powiatową Policji w Hajnówce. Do udziału w konkursie zgłosiło się 21 uczniów z 7 szkół gimnazjalnych powiatu

hajnowskiego.

Uczniowie rozwiązywali test składający się z 29 pytań zamkniętych i 3 otwartych.

Finalistami zostali:

I miejsce Anna Nikitiuk z Zespołu Szkół w Kleszczelach

II miejsce Sylwia Nikołajuk z Zespołu Szkół w Czyżach

III miejsce Małgorzata Woroniecka z Zespołu Szkół w Czyżach

Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Hajnówce: za I miejsce – książka „Szlaki rowerowe w rejonie Puszczy Białowieskiej”, żuberek, kalkulator i zestaw długopisów, II

miejsce – kalkulator, zestaw długopisów i notes , III miejsce – kalkulator i zestaw długopisów. Dodatkowo wszyscy uczestnicy rozgrywek powiatowych otrzymali zestawy długopisów.