Nowy elektroniczny system powiadamiania o wprowadzeniu do obrotu środków spożywczych

wpis w: Bez kategorii | 0

 

4 lutego 2020 r. Główny Inspektorat Sanitarny wdroży nowy elektroniczny system powiadamiania o wprowadzeniu do obrotu środków spożywczych. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego pod adresem:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/4-lutego-gis-wdrozy-nowy-elektroniczny-system-powiadamiania-o-wprowadzeniu-do-obrotu-srodkow-spozywczych/

Jednocześnie zwraca się uwagę, iż  w związku z koniecznością migracji danych ze starego systemu obsługi powiadomień, planowane jest wyłączenie Elektronicznego Systemu Powiadamiania w dniu 30.01.2020r. około godziny 15:00. W okresie 30.01.2020-03.02.2020 przewidywana jest przerwa techniczna w działaniu rejestru oraz systemu.

 

Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii (Dz.U. 2019 poz. 2499).

Informacje o zmianach w rozporządzeniu dostępne są stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod adresem:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/zmiany-w-rejestrze-produktow-objetych-obowiazkiem-powiadamiania/