Miejsca do kąpieli w powiecie hajnowskim

wpis w: Bez kategorii | 0

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce informuje, że na terenie powiatu hajnowskiego w 2019r. funkcjonuje 1 miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli „REPCZYCE” na zalewie Repczyce, gm. Kleszczele otwarte od 29.06.2019r. do  01.09.2019r. (w weekendy).

Na podstawie sprawozdania Nr LM.9051.1057.2019.4115.1364 z przeprowadzonych badań mikrobiologicznych próbki wody pobranej w dniu 18.06.2019r. z w/w miejsca stwierdzono, że woda nadaje się do kąpieli.