UWAGA

Od dnia 2020-05-12 funkcjonuje nowy numer telefonu w sprawach
dotyczących koronawirusa SARS-CoV-2:
+48 22 25 00 115

Chcesz uzyskać odpowiedź online? Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7 (ikona w prawym dolnym rogu) są dostępne pod adresem:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

 

całodobowa infolinia NFZ 800 190 590

Osoby chore, mające gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu powinny zasięgnąć porady lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (zalecany kontakt telefoniczny), lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału chorób zakaźnych. Należy pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, by nie narażać innych osób na zakażenie.

 

 

Kampania „Szczepimy się”

Szczepionka przeciw COVID-19 to jeden z najważniejszych elementów, dzięki któremu możemy powstrzymać epidemię. Jak działa? Szczepionka wyzwala w organizmie człowieka naturalną produkcję przeciwciał. Stymuluje także nasze komórki odpornościowe, tak aby chroniły nas przed zakażeniem COVID-19. Dla kogo w pierwszej kolejności? Szczepionka jest … Continued

Bardzo prosimy o telefoniczny kontakt z centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa osoby, które:

* przechorowały COVID-19, zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe lub osoby, które przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2 * są w wieku 18-65 lat i nie chorują przewlekle * od zakończenia izolacji musi minąć okres  co najmniej 18 dni … Continued

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – V aktualizacja

ZUS będzie pozyskiwać dane o kwarantannie i izolacji do wypłaty świadczeń chorobowych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie pozyskiwać dane o osobach, które obywają kwarantannę lub przebywają w izolacji domowej. ZUS będzie udostępniał te informacje płatnikom składek. Informacje o kwarantannie lub izolacji są niezbędne do wypłaty zasiłków chorobowych i opiekuńczych. Osoby, które zostały skierowane … Continued

Wytyczne i zalecenia poszczególnych ministerstw we współpracy z GIS obowiązujące w czasie epidemii COVID-19

Wytyczne zamieszczone na stronach poszczególnych ministerstw we współpracy z GIS

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny zaprasza do wzięcia udziału w konferencji online: Wpływ zmian klimatu na stan zdrowia – identyfikacja i ocena zagrożenia czynników klimatycznych oraz klimatozależnych

Zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji online. Dla uczestników certyfikaty!

Bezpieczny powrót do szkół

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce dnia 28.08.2020r. zorganizował spotkanie w zakresie organizacji roku szkolnego 2020/2021 w warunkach epidemii. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy szkół powiatu hajnowskiego, przedstawiciel Kuratorium Oświatowego w Białymstoku, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce, a także przedstawiciele … Continued

Piknik Zdrowia

          W dniu 30.08.2020 r. Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne Św. Św. Cyryla i Metodego zorganizowało Piknik Zdrowia  na placu Hajnowskiego Domu Kultury.       Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Hajnówce przygotowała stoisko informacyjno-edukacyjne wspólnie z Komendą Powiatową … Continued

Letnia Szkoła Bezpieczeństwa 2020

      Podczas wakacji pracownicy PSSE we współpracy z Policją przeprowadzają zajęcia edukacyjne we wszystkich zgłoszonych placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży, a także wśród uczestników „Wakacyjnych Poranków” HDK i w Świetlicy Socjoterapeutycznej MOPS. Na pierwszym miejscu stawiane jest bezpieczeństwo podczas wypoczynku … Continued

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

Wytyczne dla szkół i placówek wrzesień 2020  

Wytyczne dla placówek oświatowych oraz organizatorów wypoczynku letniego w czasie epidemii

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce informuje, że na stronie internetowej prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pod linkiem: https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men zamieszczone  są wytyczne dla szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, schronisk młodzieżowych i innych placówek.   Wytyczne MEN, GIS i MZ dla organizatorów … Continued

Zalecenia dla kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w trakcie epidemii COVID-19

http://psse-hajnowka.pl/wp-content/uploads/2020/06/Zalecenia_GIS.pdf  

Co robić z zużytymi maseczkami i …

Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce informuje, że na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego zostały opublikowane  „Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2 Warszawa, 25.05.2020 r. – … Continued

Co zrobić ze zużytymi maseczkami i rękawiczkami w czasie pandemii COVID-19?

  Aktualna sytuacja epidemiologiczna w związku z zakażeniem COVID-19 wiąże się m.in. z koniecznością używania w życiu codziennym środków ochrony osobistej w postaci  maseczek i rękawiczek. Celem stosowania środków ochrony osobistej jest zapobieganie szerzeniu się pandemii. Wyrzucone w nieodpowiednim miejscu … Continued

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce prosi wszystkie osoby,

które w dniach 11-15 maja 2020r. w godz. 7:00-15:00  oraz 18 maja 2020 r. do godziny 12:00 robiły zakupy w „PONEK” PHU Sklep Wielobranżowy Witalis Jakimiuk w Narwi ul. Piaski 1 o pilny telefoniczny kontakt z Powiatową Stacją Sanitarno – … Continued

Wytyczne dla branż w czasie epidemii

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce informuje, że na stronie internetowej prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rozwoj/wytyczne-dla-branz/ sukcesywnie są zamieszczane wytyczne dla różnych branż, mające na celu „odmrożenie gospodarki” oraz pomoc we wdrożeniu procedur zapewniających bezpieczeństwo zdrowotne przez przedsiębiorców … Continued

Zalecenia dotyczące systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych wewnątrz budynków użyteczności publicznej oraz wielkopowierzchniowych obiektów handlowych

COVID_19 systemy wentylacji_galerie handlowe obiekty użyt. publ. ZALECENIA_08.05.2020    

Wytyczne dotyczące zasad funkcjonowania od 6 maja 2020 roku żłobków, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego

    Aktualizacja wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja Wytyczne przeciwepidemiczne głównego inspektora sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 Wytyczne dla przedszkoli MZ , GIS i MEN Wytyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla instytucji opieki … Continued

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI W ŚWIETLE OBECNEJ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ

Zalecenia dla zakładów prowadzących produkcję, dystrybucję żywności, w tym gotowych potraw i posiłków. Zalecenia dla konsumentów. Targowiska, bazary, na których sprzedawana jest żywność – zalecane działania zapobiegające zagrożeniu epidemiologicznemu COVID- 19 (koronawirus).     Q&A dotyczące żywności i koronawirusa – … Continued

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2

POBIERZ DOKUMENT

Dezynfekcja pomieszczeń biurowych poprzez ozonowanie

Koronawirus -pytania i odpowiedzi

+ 48 222 500 115 Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia  Chcesz uzyskać odpowiedź online? Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7 dostępne są pod adresem:   https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi  

Informacje w sprawie działalności branży kominiarskiej

  Stanowisko GIS ws. branży kominiarskiej

ZALECENIA DLA PACJENTA Z DODATNIM WYNIKIEM BADAŃ NA OBECNOŚĆ KORONAWIRUSA

 

Świadczenie dla osób objętych kwarantanną po przekroczeniu granicy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.  w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz.491), osoba odbywająca kwarantannę informuje pracodawcę o jej odbywaniu zgodnie z zasadami określonymi § 3 ww. … Continued

Informacje dotyczące konieczności mycia i dezynfekcji instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w obiektach użyteczności publicznej w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19.

Jeżeli masz słabe łącze internetowe zawartość strony może się nie wyświetlić poprawnie. Możesz też pobrać cały artykuł: Pobierz      

Zasady kwarantanny w związku z koronawirusem

 

Informacja przygotowana na podstawie rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego dla branży handlowej w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

W obiektach handlowych zaleca się: Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra). Promować dokonywanie płatności bezgotówkowych w placówkach handlowych. Promować regularne i dokładne mycie rąk przez pracowników obiektów handlowych wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%). Upewnić … Continued

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla seniorów

    Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową. Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych  i poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, … Continued

Plakaty informacyjne dotyczące koronowirusa

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego DLA OBIEKTÓW HOTELARSKICH w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem Warszawa, 28.02.2020 r.

      W razie braku zawartości strony prosimy o odświeżenie strony(wciśnij F5) .     Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego DLA OBIEKTÓW HOTELARSKICH w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem Warszawa, 28.02.2020 r.

Komunikat Wojewody Podlaskiego – stan podwyższonej gotowości szpitali 29.02.2020

W związku z ustaleniami podczas narady wojewodów z premierem Mateuszem Morawieckim w dniu 28 lutego br. wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski nałożył na osiem szpitali w regionie obowiązek pozostawania w stanie podwyższonej gotowości. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności.   Decyzja została … Continued

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH (Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO) Warszawa, 24.02.2020 r.

W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i: 1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie … Continued