Konkurs „Szkoła wolna od używek”

wpis w: Bez kategorii | 0

     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce informuje, że Główny Inspektorat Sanitarny organizuje III edycję konkursu pt. „Szkoła wolna od używek”.
Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim skierowanym do szkól ponadgimnazjalnych, organizowanym w ramach programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.
W konkursie mogą wziąć udział także szkoły ponadgimnazjalne, które nie uczestniczą w w/w programie.
Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkól ponadgimnazjalnych.
W obecnej edycji konkursu zadanie konkursowe będzie polegało na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu.

 


Regulamin Konkursu na Szkoła Wolna od Używek 2019

 

Deklaracja uczestnictwa

 

Formularz zgłoszeniowy szkoły

 

Zgoda na wykorzystanie-wizerunku OSOBA PEŁNOLETNIA

 

Zgoda na udział w konkursie i wykorzystanie wizerunku OSOBA NIEPEŁNOLETNIA