Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Hajnówce

kieruje

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

mgr inż. Irena Dymińska

e-mail pssehajnowka@wsse.bialystok.pl