Kampania edukacyjna „Oszczędź dziecku ospy”

wpis w: Bez kategorii | 0

Państwowa  Inspekcja   Sanitarna  włączyła  się  w  realizację  ogólnopolskiej  kampanii edukacyjnej pt. „Oszczędź dziecku ospy”. Inicjatorem kampanii jest  Polskie  Towarzystwo Higieniczne,  którego misją jest kształtowanie opinii społecznej w sprawie higieny,  oświaty zdrowotnej,  zdrowia  publicznego  oraz  oddziaływanie  na  poprawę  zdrowia  ludności    i warunków zdrowotnych środowiska.

Kampania edukacyjna „Oszczędź dziecku ospy”  ma  na  celu  zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat zagrożenia tą chorobą i możliwości ochrony przed nią. Ospa uważana jest powszechnie  za  łagodną chorobę  wieku  dziecięcego, w związku  z  tym wielu rodziców ją bagatelizuje. Tymczasem  zakażenie może  powodować  poważne  konsekwencje zdrowotne, a w pojedynczych przypadkach zakończyć się zgonem.

Badania naukowe jednoznacznie wskazują, że najbardziej skuteczną metodą   profilaktyki chorób zakaźnych, w tym ospy, są szczepienia ochronne.

Szczepienie przeciwko ospie wietrznej przysługuje bezpłatnie dzieciom przebywającym w żłobkach i klubach dziecięcych, a to właśnie w grupie dzieci do 4 r.ż. notuje się najwięcej zachorowań.