„Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”

wpis w: Bez kategorii | 0

Kampania prowadzona w latach 2016–2017 „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” poświęcona jest tematyce zarządzania wiekiem w pracy. Organizatorem akcji jest Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy koordynowana przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.
Kampania ma na celu zwrócenie uwagi na znaczenie zrównoważonego życia zawodowego w kontekście starzenia się pracowników. Wielokierunkowy system zarządzania BHP jako narzędzie do kierowania zasobami ludzkimi z uwzględnieniem procesu starzenia się w aspekcie zdolności zawodowych.

plakat

 

Główne przesłania kampanii:

1. Propagowanie zrównoważonej pracy i procesu zdrowego starzenia się od początku aktywności zawodowej;
2. Profilaktyka jako element zapobieganie problemom zdrowotnym w trakcie całej kariery zawodowej;
3. Ukazanie pracodawcom i pracownikom struktury zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście starzenia się siły roboczej;
4. Wsparcie w celu zapewnienia wymiany informacji i dobrych praktyk na poziomie krajowym i europejskim.
więcej informacji na: https://osha.europa.eu/pl